TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
HANI-Tuote Nikkilä Oy
Joentaustankatu 9
3330 Tampere
03-3433499
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Katja Aalto
03-3433499
3. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaita sekä yrityksen toimintaan liittyvien sidosryhmien yhteyshenkilöiden yhteystietoja.


4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteena on rekisteröity asiakassuhde ja/tai henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito sekä markkinointi.


5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
Yritys/Organisaatio
Henkilön nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakastiedot
Tiedot ostetuista tuotteista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. asiakassuhteen syntyessä, www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse tai muissa tilanteissa kuten messuilla, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin HANI-Tuote Nikkilä Oy:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella niin laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.
On Kuitenkin huomioitava, että rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Kaikki muutospyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.


10. Henkilötietojen käsittelyaika
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee itse poistumaan milloin tahansa.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.


Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.6.2018.